Vis / Skjul blokk Nyheter

Nye og oppdaterte videoer

om sannsynlighetsregning

kommer i løpet av høsten 2017.

Nye Excel-applikasjoner for

statiske beregninger er klare

i løpet av okt. 2017.

 
Vis / Skjul blokk Logg inn
Brukernavn
Passord
Hold meg innlogget
 
Vis / Skjul blokk Innstillingskontroll
 
Vis / Skjul blokk Om...

Kursene på dugleik.no er tilrettelagt for deg som er voksen. Kursene kan følges på nett og deltakerantallet er ikke begrenset av antall lærere. Du deltar gjennom strømming av videoer, aktivitet i gruppediskusjoner, lese pensum, skrive oppgaver og løse flervalgsoppgaver på nett. 

Alle kurs er åpne og beregnet for selvstudium (uten lærer), det vil si at de kan tas uten formelle opptakskrav. I disse kursene vil du finne flervalgsoppgaver som gir deg tilbakemeldinger automatisk.